Privacy Statement

Wij nemen je privacy zeer serieus. Hieronder lees je meer over hoe Handelsonderneming van Ledden omgaat met persoonlijke informatie en cookies.

Vanaf 25 mei 2018 gelden de normen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Website bezoek en digitale gegevens. Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch je IP-adres maar niet je e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • je domeinnaam maar niet je e-mailadres
 • je e-mailadres als je berichten plaatst op deze website
 • je e-mailadres als je dit aan ons communiceert
 • de domeinnaam van andere sites die je raadpleegde om naar onze site te gaan
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site raadpleegt
 • alle informatie die je vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of siteregistratie)

Bestellingen en gegevens verwerking

Wij hebben altijd jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en betalingsgegevens nodig om een bestelling te kunnen verwerken. Tevens hebben wij voor het versturen van een bestelling een bezorgadres, het telefoonnummer en de naam van de eventuele ontvanger nodig om te zorgen dat jouw bestelling netjes aankomt bij de ontvanger. Bij het bestellen van producten verwerken wij dus de volgende gegevens:

 • De naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de besteller.
 • Betalingsgegevens van de bestelling.
 • De naam, adres, woonplaats, telefoonnummer van de ontvanger.
 • Inloggegevens (als je, je wenst aan te registreren bij Handelsonderneming van Ledden).
 • IP-adres.

Recht op inzage, rectificatie of verwijdering

Wij conformeren aan deze wetgeving en bieden jou de mogelijkheid om jouw gegevens welke wij verwerken altijd in te zien. Voor rectificatie en verwijdering zullen wij altijd in eerste instantie de wettelijke bewaartermijn hanteren voor de cruciale gegevens die nodig zijn voor de Belastingdienst. Na deze bewaartermijn voldoen we graag aan de wens van verwijdering of rectificatie.

Bewaartermijn

Handelsonderneming van Ledden heeft een 7 jaar bewaartermijn op jouw bestelling gegevens die nodig zijn voor de Belastingdienst. Deze gegevens worden altijd geschoond van de informatie die wij niet nodig hebben dus persoonlijke informatie wordt alleen bewaard zolang als dit nodig is.

Derden

Wij maken gebruik van betalingsverwerkers en hebben wij een aantal softwarepakketten waar onze gegevens intern in verwerkt worden. Alleen deze partijen kunnen toegang krijgen tot de gegevens die zij nodig hebben zodat wij de bestelling voor jou kunnen verzorgen:

 • De leverancier van de gekozen betalingsmogelijkheid (Bancontact en IDEAL).
 • Onze leverancier van het financiële softwarepakket.
 • De accountant
 • De vervoerder welke de bestelling zal bezorgen.

  Handelsonderneming van Ledden zal jouw gegevens niet aan derden buiten Nederland verstrekken tenzij de bestelling naar iemand in het buitenland verstuurd wordt en je dus een bezorgadres invult naar het buitenland.

  Wij hebben met deze partijen de correcte juridische procedures doorlopen om te zorgen dat jouw gegevens altijd veilig worden verwerkt. Dit geldt ook voor bestellingen die plaatsvinden in het buitenland.

  Cookies

  Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

  om je voorkeuren te registreren

  om vroegere activiteiten op de site te registreren

  om je bij het volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden.

  Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

  Contactgegevens functionaris gegevensbescherming

  Per email: hovanledden@gmail.com
  Per telefoon: 0620030203
  Per brief: t.a.v. T. Wou, Nijenkamp 8, 6651 HA Druten.

  Communicatie

  Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen of telefonisch contact wenst van ons bedrijf, kun je contact met ons opnemen. Indien je geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken op het hierboven vermelde adres.

  Consumenteninformatie

  Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens wij deze gegevens gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden deelname te weigeren.

  Toegang tot gegevens

  Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

  Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

  Disclaimer

  Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via het hierboven vermelde adres. Bij onregelmatigheden kun je altijd melding doen bij de Autorireit Persoonsgegevens, wij werken graag mee om de privacy te garanderen.