Garantie bij Airco Druten

Op de door Handelsonderneming van Ledden h.o.d.n. Airco Druten geleverde producten heeft u garantie, mits vakkundig gemonteerd en gebruikt voor de doeleinden waarvoor het apparaat of product is ontworpen.

Handelsonderneming van Ledden verricht nooit garantieaanspraken ter plaatse bij de klant behalve wanneer het product is geïnstalleerd door Handelsonderneming van Ledden.

Als een klacht op te lossen is door het leveren van een vervangend onderdeel of product kan hier door Handelsonderneming van Ledden voor worden gekozen. Handelsonderneming van Ledden vergoedt nimmer door derden gemaakte kosten i.v.m reparatie of vervanging van het betreffende product. 

Indien u garantieaanspraak claimt voor retourzending dient u ons altijd vooraf te verwittigen per brief of e-mailbericht. Na goedkeuring door Handelsonderneming van Ledden dient het betreffende product compleet en deugdelijk verpakt franco aan ons te worden toegezonden. 
Het product dient ook vergezeld te zijn van een toelichting waarop de klacht duidelijk omschreven is. 
Goederen die onaangemeld bij ons worden aangeboden worden altijd geweigerd. Garantieaanspraak betekent niet automatisch creditering.

Handelsonderneming van Ledden kan naar eigen keuze het betreffende product repareren, vervangen of vervangende onderdelen toezenden. Indien de garantieclaim wordt gehonoreerd worden de verzendkosten aan u vergoed.